ඔය‍ගොල්ලෝ දන්නවානේ අපි ලංකා ටොරන්ට් සයිට් එකක් හදනවා කියලා..ඉතින් මම ඒ සයිට් එක ලේසියෙන්ම සර්ච් කරන්න පුලුවන් වෙන්න ගුගල් Custom Search බාර් එකක් හැදුවා..ඒත් එකේදි අපේ ෆෝරම් එකේ තියෙන ඒවා සර්ච් කරාට පෙන්නන්නේ නැනේ...අනේ දන්න කෙනෙක් කියනවාද සර්ච් බාර් එකක් හදාගන්න හැටි...

මම මේකෙන් තමයි හැදුවේ...

Go to Site