මෙන්න තිම් එක්ක කැලැන්ඩර් බ්ලොගයට දාගන්න

මෙන්න ගෙනවා හොට් හොට් ලස්සන තිම් තියෙන කැලැන්ඩර් සෙට් එකක්..කැමති එකක් දැන්ම බ්ලොගයට දාගන්න


මුලින්ම Layout >> Page Element >> Add a gadget >> "Html/java script" එකට යන්න..එකට මම පහල දිලා තියෙන කොඩ් වලින් කැමති එකක කොඩ් එකක් පෙස්ට් කරන්න.
<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0035.htm" width="166" height="362" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>
<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0036.htm" width="166" height="240"
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="Calendars/calendar0039.htm" width="166" height="226" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0014.htm" width="170" height="290" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0016.htm" width="166" height="312" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0046.htm" width="125" height="169" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar00081.htm" width="160" height="222" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>
<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0031.htm" width="166" height="239" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>


<!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0032.htm" width="166" height="332" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0034.htm" width="166" height="283" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar0013.htm" width="161" height="280" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br><!-- FREE-BLOG-CONTENT.com -->
<br><center><iframe src="http://www.free-blog-content.com/Calendars/calendar00111.htm" width="182" height="204" 
marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling=no allowtransparency="true"></iframe></center>
<center><a style="font-size: 3mm" href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></center></br>තව ඉදිරියට දෙන්නම්..රැදි සිටින්න..

බ්ලොගර් ඉතිහාසයට යමුද?

ඔන්න දැන් පින්තුර සෙට් එකක් දෙන්න යන්නේ. අපි දැන් Blogger නේ බ්ලොග් ලියන්න ගොඩක් පාව්ච්චි කරන්නේ..දැන් අපි යන්න හදන්නේ බ්ලොගර් ඉතිහාසයට..

බ්ලොගර් සේවාව නිර්මාණය කරන ලද්දේ Pyra Labs ආයතනය.. අගොස්තු 23 වෙනිදා 1999 තමයි කළඑලියට දාලා තියෙන්නේ..

මේ තියෙන්නේ 1999 බ්ලොගර් වල පින්තුරයක්


ඊට පස්සේ ගුගල් ආයතනය මේක ඔවුන්ට පවරා ගත්තා 2003 දි. ඒවගේම 2000 දි ඔවුන් බ්ලොගර් වල ඩිසයින් එක වෙනස් කලා. එසේම ගුගල් ආයතනය මෙයට Picture Uploader, comments, drag and drop widgets, individual archieve pages for posts,etc. 
ඊට පස්සේ බ්ලොගර් ඉදිරි පිටුව පහල ආකාරයට නිර්මාණය කලා..ඊට පසු බ්ලොගර් ඉදිරි පිටුව වෙනස් කලේ නැ..මේ ගැන ඔබට පොඩි හෝ දැනුමක් ආවානම් මට ඒ ඇති..ඒවගේම දැන් තියෙන Adsense 1998 දි තිබ්බ විදිහ තමයි ඔය පහල තියෙන්නේ..
Gmail වේගවත් කරගන්න ආසද?ගොඩක් අය දැන් නෙට් යන්නේ Dialup Connection එකකින්නේ..එකෙන් ඉතින් වැඩක් කරගන්න එක ඉබ්බාගෙන් පිහාටු ඉල්ලනවා වගේ කියලා පාව්ච්චි කරන අය දන්නවා ඇති..(සමහර වේලාවල් වලට :P ). ඉතින් දැන් ඔය වගේ වේලාවල් අපට අපේ මේල් බලන්නවත් විදිහක් නැනේ..ඇයි ස්ලොනේ..ඉතින් එකට කරන්න පුලුවන් පොඩි වැඩක් ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නයි දැන් යන්නේ..

මම දැන් කියන්න යන්නේ Gmail වේගවත් කරගන්න පුලුවන් පොඩි ක්‍රම කිහිපයක් ගැනයි..


1. ජිමේල් ගිණුමේ ලෝඩිං තිරය පෙනෙන වි‍ටම Ctrl + F5 යතුරු දෙක ඔබන්න. දැන් කිසි පරක්කුවක් නැතිව ‍ලෝඩිං තිරය මතු වෙනු ඇත.


2. ජිමේල් ගිණුම ලබා ගැනිමට https://mail.google.com/mail යන වෙබ් ලිපිනය පාව්ච්ච් කරන්න.

3. ගුගල් සපයන වෙළද දැන්විම් නැතිව ලබා ගත්තොත් ඉතා ඉක්මණට පිටුව ලබා ගත හැක. ඒ සදහා https://m.gmail.com වෙත යන්න. ඇත්තෙන්ම මෙය ජිමේල් මොබයිල් සංස්කරණයයි. මෙය Internet Explorer වලට වඩා Firefox හා Opera Web Browser සමග හොදින් වැඩ කරයි.

4. මේ කිසිවකින් වේගය වැඩිකර ගැනිමට නොහැකි වුවා නම් www.google.com/ig වෙත යන්න. එහි දෙන උපදෙස් අනුව ගිණූම වේගවත් කළ හැක….


මේ ක්‍රම වලින් ෂුවර් එකටම ස්පිඩ් කරගන්න පුලුවන්..ඉතින් කරලාම බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න..බ්ලොගයේ Delete කරපු කමෙන්ට් වලට වැඩක් දෙමු...

මම දැන් කියන්න යන්නේ මරු වැඩක් ගැන..මෙහෙමයි..අපි දැන් බ්ලොගයට දාපු කමෙන්ට් එකක් ඩිලිට් කලොත් "This post has been deleted by blog administrator" කියලා ‍වැටෙනවානේ.. ඒක නිකං කැතයි වගේ නේද බ්ලොග් එකට.. ඉතින් අපි එහෙම අයින් කරපු කමෙන්ට්ස් අනිත් අයට නොපෙන්න හදන්න පහත පියවරවල් අනුගමනය කරන්න.


1.Login to your blogger dashboard--> layout- -> Edit HTML
2.Click on "Expand Widget Templates".
3.Scroll down to where you see below code:<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>

<dt expr:class='&quot;comment-author &quot; + data:comment.authorClass' expr:id='data:comment.anchorName'>

<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>

<a expr:name='data:comment.anchorName'/>

<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</b:if>

<data:comment.author/>

<data:commentPostedByMsg/>
</dt>

<dd class='comment-body'>

<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>

<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='data:comment.url' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>

</b:loop>


හරි..දැන් <b:loop values='data:post.comments' var='comment'> කොඩ් එකට කලින් පහල තියෙන කොඩ් එක‍‍ පෙස්ට් කරන්න..<b:if cond='data:comment.isDeleted'>


<b:else/>


දැන් </b:loop> එකට පස්සේ පහල තියෙන කොඩ් එක‍ පෙස්ට් කරන්න..


</b:if>


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ඔන්න අපි දැන් වැඩේ හරි.. වැඩේ ගොඩනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න..ප්‍රශ්නයක් උනොත් කියන්න..


Networked Blog වලට අපේ බ්ලොගයත් ඇඩ් කරමුද?

ඔන්න මම දැන් කියන්න යන්නේ තවත් බ්ලොග් කරන අයට වටින දෙයක් ගැනයි. හරි..දැන් මම කියන්නේ කොහොමද ඔයාගේ බ්ලොගය මුණුපොතේ තියෙන Networked Blogs කියන ඇප් එකට ඇඩ් කරන්නේ කියලා..මේකෙන් වෙන්නේ අපේ බ්ලොගයට දාන ගැජට් එක වගේ මුණුපොතේ ඉදන් කරන අයට අපේ බ්ලොගය කියවන්න පුලුවන්..

අපි දැන් වැඩේට බහිමු..මේ ගැන අදහසක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා...

පියවර 1 - මේ ලිංක් එකට යන්න මුලින්ම..

http://apps.facebook.com/blognetworks/index.php

පියවර 2 - දැන් මේ ලිංක් එකට යන්න..

http://apps.facebook.com/blognetworks/editblog.php

ඔය ලිංක් එකට ගියාම ෆොරම් එකක් එයි..ඒක නිවැරදිව පුරවා Next බොත්තම ඔබන්න..

පියවර 3 - ඊට පස්සේ එනවා මැසෙජ් එකක්..ඒක Yes කරන්න.

පියවර 4 - ඊට පස්සේ පහල තියෙන පින්තුරයේ වගේ තිරයක් එයි..


ඕකේ රතුපාටින් තියෙන ලිංක් එක ක්ලික් කරන්න.

පියවර 5 - දැන් ඊලග තිරයේදි ඔබේ ගැජට් එකට ආදාල HTML කොඩ් එක ලැබෙනවා..ඒක බ්ලොගයට ඇඩ් කරන්න..

ඊට පස්සේ එන පියවරවල් සියල්ල තේරුම් ගැනිමට පහසු හින්දා ඒවා මෙතන දාන්නේ නැ..

පොඩි පින්තුරයක්.. (හැංගිච්ච මිනිහෙක්)

ඔන්න අද නම් ආවේ ගැජට් එකක් ගැන කියන්න නෙමේ..මට පොඩි පින්තුරයක් හම්බුනා.. ඔය පහල තියෙන්නේ ඒ පින්තුරේ..ඔය පින්තුරේ ඉන්නවා හැංගිච්ච මිනිහෙක්..ඒයාව හොයන්නකෝ..මේක හොදින් බැලුවොත් පෙනෙයි..දන්න අය නම් කියයි .අයියෝ ඔය මොනවාද කියලා..ඒත් මේක දාන්නේ නොදන්න අයට..


ඔයාගේ යාලුවා බ්ලොගයට කිසැරයක් ඇවිල්ලාද කියලා බලාගන්න ඕනේද?

ඔන්න අද දෙන්න යන්නේ තවත් අලුත් ගැජට් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ යාලුවා බ්ලොගයට කිසැරයක් ඇවිල්ලාද කියලා බලගන්න පුලුවන් ගැජට් එකක්. හරි..මේක ඔයාගේ බ්ලොගයට දාගන්න ඕනේනම් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න.

මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නේ

මුලින්ම Blogger > Design > Add a gadget > Add HTML/JAVASCRIPT යන්න.

ඊට පස්සේ පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න.

<SCRIPT>
function GetCookie (name) {
var arg = name + "=";
var alen = arg.length;
var clen = document.cookie.length;
var i = 0;
while (i < clen) {
var j = i + alen;
if (document.cookie.substring(i, j) == arg)
return getCookieVal (j);
i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;
if (i == 0) break;
}
return null;
}
function SetCookie (name, value) {
var argv = SetCookie.arguments;
var argc = SetCookie.arguments.length;
var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null;
var path = (argc > 3) ? argv[3] : null;
var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null;
var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false;
document.cookie = name + "=" + escape (value) +
((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) +
((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) +
((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +
((secure == true) ? "; secure" : "");
}
function DeleteCookie (name) {
var exp = new Date();
exp.setTime (exp.getTime() - 1);
var cval = GetCookie (name);
document.cookie = name + "=" + cval + "; expires=" + exp.toGMTString();
}
var expDays = 30;
var exp = new Date();
exp.setTime(exp.getTime() + (expDays*24*60*60*1000));
function amt(){
var count = GetCookie('count')
if(count == null) {
SetCookie('count','1')
return 1
}
else {
var newcount = parseInt(count) + 1;
DeleteCookie('count')
SetCookie('count',newcount,exp)
return count
}
}
function getCookieVal(offset) {
var endstr = document.cookie.indexOf (";", offset);
if (endstr == -1)
endstr = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
document.write("You've been here <b>" + amt() + "</b> times.")
</SCRIPT>

දැන් ගැජ‍ට් එක සේව් කරලා බ්ලොගය බලන්නකෝ. දාගෙනම බලන්න. අදහසක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.බ්ලොගයේ Followers ගැජට් එක අලුත් විදිහකට දාගන්න

කොහොමද ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ එළකිරි ගැජට් එකක් ගැන..මේක බ්ලොගර් වලට විතරයි හරියන්නේ..

මේකයි වෙන්නේ අපි දැන් බ්ලොගර් එකට Followers ගැජට් එකක් දානවනේ..ඒත් දැන් එක පොඩි ගතියක් එක්ක දාගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා..මේ ගැජට් එක ගුගල්ලා අලුතෙන් තමයි හදුන්වලා දිලා තියෙන්නේ..

ඩිමෝ එක බලන්න ඕනේනම් මගේ සයිට් එකේ උඩ බලන්නකෝ..

මෙන්න මෙහෙමයි දාන්නේ...

---------------------------------------------------------------------------------

මුලින්ම මේ ලිංක් එක‍ට යන්න...

ඊට පස්සේ ඔයාගේ බ්ලොගය හදලා තියෙන මේල් ඇඩ්රස් එකෙන් ලොග් වෙන්න..

දැන් දකුණු පැත්තේ ඔයාගේ ‍ඔක්කොම බ්ලොග් ටික පෙනෙයි..එකෙන් ඔයාට ගැජට් එක දාගන්න ඕන බ්ලොගයේ නම උඩ ක්ලික් කරන්න..

ඊට පස්සේ බ්ලොගයට අදාල ලිංක්ස් ටිකක් ලැබෙයි..මෙන්න මේ වගේ...


ඔය ලිස්ට් එකෙන් Gadgets කියන ‍බොත්තම ඔබන්න..ඊට පස්සේ මේ වගේ පිටුවක් එයි..එකෙන් Social bar කියන එක ක්ලික් කරන්න..ඊට පස්සේ එම ගැජට් එකේ Settings ටික ඔබට ලැබෙයි..එතනින් ඔබට අවශය ලෙස ගැජට් එක හදාගෙන බ්ලොගයට ඇඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ..

ඒව‍ගේම අදහසක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා...
වර්ඩ්ප්‍රෙස් දාගන්න ඉගෙන ගමු (Part 2)

කොහොමද? ඔන්න අද වර්ඩ්ප්‍රෙස් දාන්න ඉගෙන ගමු ලිපි පෙලේ 2වෙනි කොටසයි..

මම හිතන්නේ දැන් කලින් ලිපියේ කිව්වා වගේ හොස්ටින් ගන්න ඇති නේද? ඔයගොල්ලෝ හොස්ටින් ගද්දි දෙන මේල් ලිපිනයට ඔයාගේ හොස්ටින් අකවුන්ට් ‍එකේ තොරතුරු ලැබිලා ඇති..අපිට දැන් ඒ ටික ඕනවෙනවා...

හරි...දැන් අපිට ඕනේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් ඉන්ස්ටොල් කරන්නයි..ඒකට ක්‍රම 2ක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒකට‍ ටිකක් වේලාවක් යනවා..

ඒ ක්‍රමය සැම්ගේ අඩවියේ තිබුනා..ඒකෙන් ඒ ක්‍රමය ඕනේනම් බලාගන්න..

ඒත් මම කියන්න යන්නේ ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් ගැන.. උපරිම විනාඩි 5යි...මේකට අවශය වෙනවා Filezilla කියන මෘදුකාංගය.. මම හිතන්නේ ඒක ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න ඇති කලින් ලිපිය කියවද්දි...

මම මෙතනදි නම් යොදාගන්නේ ‍ෆ්‍රි හොස්ටින්..ඒත් ‍ෆ්‍රි හොස්ටින් වල වගේම තමයි පෙයිඩ් හොස්ටින් වලත් දාන්නේ...

මම මේකෙදි යොදාගන්න හොස්ටින් ලබාගන්නේ Srilankeeya.net අඩවියෙන්.. පහල තියෙන වි‍ඩියෝ එකනම් කලේ කලබලයෙන් එහෙන් මෙහෙන් පැටලෙන්න ඇති..පොඩි පොඩි වැරදිත් ඇති..ඒකට සමාවෙන්න ඕනේ..මොකද මේ දවස් වල මට බ්ලොග් එක පැත්තේ තියා ජංජාලේ පැත්තෙවත් එන්න බැ..

විඩියෝ එක අපහැදිලි නම් විඩියෝව මත ක්ලික් කර එම විඩියෝව යුටියුබ් හරහා බලන්න..ඔන්න එහෙනම් මම ගියා..අපහැදිලි නම් කියන්න මම ආයිත් කියලා දෙන්නම්..ස්ථාපනයේදි අවුලක් ආවොත් කියන්න..මම උදව් කරන්නම්..

මම ඊලග ලිපියෙන් කොහොමද වර්ඩ්‍ප්‍රෙස් වලට තිම්, ප්ලගින්ස් දාගන්නේ කියලා දෙන්නම්..

ඔබට ජය!!

අදහසක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා...වර්ඩ්ප්‍රෙස් දාගන්න ඉගෙන ගමු (Part 1)

ගොඩක් අය දැන් තමන්ගේ බ්ලොගය තමන්ගේම තැනකට ගෙනියන්න කැමතිනේ.. ඒ කියන්නේ එතකොට තමන්ගෙම කියලා තැනක් (හොස්ටින් ස්පෙස්) හා තමන්ටම කියලා ඩොමේන් එකක්..ඉතින් දැන් මේ මම කියන්න යන්නේ කොහොමද බ්ලොගර් වල ඉන්න අපි තමන්ගෙම තැනකට යන්නේ කියලා..මේක කොටස් කිහිපයකට තමයි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු‍ වෙන්නේ..

මම අද මේ පොස්ට් එකෙන් බ්ලොගයට අපේම තැනකට ගෙනියන්න අවශය ප්‍රධාන දේවල් ගැන කියන්නම්..

බ්ලොගය හොස්ට් කරන්න හොස්ටින් ස්පෙස් එකක් (ෆ්‍රි උනත් ගනත් පුලුවන් - උදා - byethost.com , 000webhost.com) (සල්ලි දිලා ගන්නවානම් - LKSERVERS.com )

බ්ලොගයට දැමිමට බලාපොරොත්තු වෙන වර්ඩ්‍රිප්‍රේස් නිකුතුව ( අලුත්ම එක Wordpress 3.0 )


Filezilla කියන මෘදුකාංගය වර්ඩ්ප්‍රෙස් ස්ථාපනය සදහා


ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශය කරන දේවල්..ඔය ටික සම්පුර්ණ කරගන්නකෝ..මම ඊළග පොස්ට් එකෙන් අනිත් ටික කරගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්...

අනිත් පොස්ට් එකත් ඉක්මණට දාන්නම්..දානකම් ඔය අවශය දේවල් ලැස්ති කරගෙන ඉන්න..

Hotfile Account තැග්ග මෙන්න...

ඔන්න මම ඊයේ කිව්වානේ මට සදුදා ඉදන් බ්ලොගය පැත්තේ එන්න වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා... අන්න ඒ හින්දා අර මම තියපු තරගයට දෙනවා කිව්ව තැග්ග දෙන්න තමයි දැන් යන්නේ...

බලාගෙන ගියාම දිනලා තියෙන්නේ Dilusha තමයි..එයාට පුලුවන් මට මේල් කරන්න..එතකොට මම විස්තර දෙන්නම්.. (lakshikagayal@gmail.com)

ඒත් දැන් තරග කරපු ‍අනිත් අයටත් ඔන්න දෙනවා තැග්ගක්.. Hotfile Account එකක්..


Username - asadjaved63
Password - 20june1986

ඕකේ කවුරුත් පාස්වර්ඩ් වෙනස් කරන්න එපා..වෙනස් කලොත් වෙනස් කරපු එක්කෙනාටත් අකවුන්ට් එක නැ, අනිත් අයටත් නැ..

එහෙනම් අපි ගියා... බොහොම ස්තුතියි! තරග කරපු අයට...

Skype Button එකක් බ්ලොගයට දාගන්න...

මම කළින් පොස්ට් එකේ කිව්වානේ බ්ලොගයට ස්කයිපි බට්න් එකක් දාගන්න පුලුවන් කියලා..දැන් කියන්න යන්නේ ‍කොහොමද ඒක බ්ලොගයට දාගන්නේ කියලා...

මුලින්ම බ්ලොගර් වලට ලොග් වෙලා Design ගිහිල්ලා Add a gadget බොත්තම ඔබන්න. පස්සේ Add HTML / JAVASCRIPT බොත්තම ඔබන්න.

දැන් කොඩ් එක විදිහට පහත තියෙන කොඩ් වලින් ඔයාගේ බ්ලොගයට ගැලපෙන, බොත්තම දාගන්න..


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>

<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_green_white_153x63.png" style="border: none;" width="153" height="63" alt="Skype Me�!" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_white_124x52.png" style="border: none;" width="124" height="52" alt="Skype Me�!" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><!-- Skype button code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?add"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/add_green_white_195x63.png" style="border: none;" width="195" height="63" alt="Add me to Skype" /></a><!-- Skype button code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>

<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/balloon/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="150" height="60" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>

<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/bigclassic/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="182" height="44" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->


<!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/smallclassic/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="114" height="20" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><!-- Skype buttons code start --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com --><script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:YOUR SKYPE NAME?call"><img src="http://mystatus.skype.com/smallclassic/YOUR SKYPE NAME" style="border: none;" width="114" height="20" alt="My status" /></a><!-- Skype buttons code end --><!-- Credits to http://djyano.blogspot.com -->

ඔය කොඩ් වලින් කැමති එකක් තෝරගෙන ඔයා ‍තොරගත්ත කොඩ් එකේ රතුපාටින් තියෙන YOUR SKYPE NAME කියන තැනට ඔයාගේ SKYPE ID එක දාන්න..

ඔන්න දැන් ඔයාගේ බ්ලොගයට පැමිණෙන අමුත්තන්ට ඔයාට කතා කරන්නත් පුලුවන්..දාගෙනම බලලා අදහසක් දාන්නකෝ...

අහ්..තව දෙයක් මට මේ සදුදා ඉදන් බ්ලොගයට පැත්තේ එන්න බැරිවෙයි..එතකොට මට බදාදට Hotfile Premium Account එක දෙන්න බැරිවෙයි.. ඒ හින්දා ඒක මම හෙට දෙනවා..වැඩි විස්තර හෙට කියන්නම්..දැන් නිදිමතයි..මම යනවෝ....


Yahoo Messenger බොත්තමක් ඔයාගේ බ්ලොගයටත්...

කොහොමද? දැන් කියන්න යන්නේ යාහු මැසෙන්ජර් භාවිතා කරන අයට වටිනා ගැජට් එකක් ගැන..ඒක තමයි බ්ලොගයේ සයිඩ්බාර් එකට යාහු මැසෙන්ජර් Status Button එකක් බ්ලොගයට දාගන්න හැටි...

පහත පින්තුරය බැලුවාම තේරුම්ගන්න පුලුවන් මේ මොකක්ද කියලා..දැක්කනේ වැඩේ..ඔන්න ඔය වගේ බට්න් එකක් දාගන්න විදිහ තමයි දැන් කියන්න යන්නේ... ඔය වගේ බ්ලොගයට Skype බට්න් සහ Gtalk බට්න් දාගන්න පුලුවන්..

පහල තියෙන විදිහට මේ බට්න් එක ඔයාගේ බ්ලොගයට දාගන්න..

මුලින්ම බ්ලොගර් වලට ලොග් වෙලා Dashboard යන්න..ගිහිල්ලා Design තොරලා Add a gadget බොත්තම ඔබන්න..ඊට පස්සේ Add HTML / JAVASCRIPT ඔබන්න..

දැන් පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..

<a href="ymsgr:sendIM?your IM id"> <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=your IM id&amp;m=g&amp;t=2&amp;l=us"/>
</a>

ඔය කොඩ් එකේ රතුපාටින් තියෙන your IM id කියන තැනට ඔයාගේ යාහු මැසේන්ජර් වල ID එක දෙන්න..දැන් ගැජට් එක සේව් කරලා බලන්න..

ඔයාගේ ප්‍රතිචාරයත් දාලාම යන්න..

Rapidshare Hack කරමුද?

ඔන්න දැන් Rapidshare එක හැක් කරන්න යන්නේ... හැක් කිව්වාට හැක් එකක්ම නෙමෙයි..ඒ තමයි දැන් Rapidshare වල ෆයිල් Download කරද්දි ෆි යුසර් විදිහට ගියොත් වේලාවක් බලාගන්න ඉන්න වෙනවානේ ෆයිල් එක Download වෙනකන්..ඒත් දැන් කරන ක්‍රමෙන් කලොත් වේලාව යනකන් බලාගෙන ඉන්නේ නැතිව ෆයිල් එක ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න පුලුවන්... (කොහොමත් අපිට කොහෙන්ද ප්‍රිමියම් අකවුන්ට්..නේද??)


මේක තමයි මම භාවිතා කරන ක්‍රමය... හිහි..

මුලින්ම ඔයගොල්‍ලන්ට ඩවුන්ලොඩ් කරන්න ඕන ෆයිල් ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න Rapidshare යන්නකෝ...
ඊට පස්සේ Free User විදිහට තෝරන්න..එතකොට වේලාව යන්න පටන් ගන්නවානේ..
එතකොට බ්‍රවිසරයේ ඇඩ්රස් බාර් එකේ තියෙන ලිංක් එක අයින් කරලා එතනට පහල තියෙන කොඩ් එක ‍පෙස්ට් කරලා එන්ටර් කරන්නකෝ...

javascript:alert(c=0)

එතකොට මැසෙජ් බොක්ස් එකක් එයි එකත් එන්ටර් කරන්න..ඔන්න දැන් කෙලින්ම ෆයිල් එක ඩවුන්ලොඩ් වෙයි...

කරලාම බලන්නකෝ... අදහසක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා...

මාර සීන් එක අනේ...ඒ විදිහට ඩවුන්ලොඩ් කරන එක උන් හදලා..මදැයි..හ්ම්..කමක් නැ..වෙන ක්‍රමයක් හොයාගන්නම්කෝ...සොරි හොදේ...

ජනේලයේ වේලාව අලුත් විදිහකට....

ඔන්න මම තවත්‍ පොඩි සොෆ්ට්වෙයා‍ර් කැල්ලක් ගෙනවා.. මේකෙන් වෙන්නේ අපේ පරිගණකයේ තියෙන වේලාව තියෙන්නේ... ඒ කියන්නේ Notification icons ගාව..

අන්න ඒ වේලාව ටිකක් ගතියට හදාගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා..


දැක්කනේ කොහොමද වැඩකැලි?? මෙතනින් බාගන්න...

බ්ලොගයට Hot Hot ගැජට් එකක්... (Part 2)

ඔන්න මම දැන් කියන්න යන්නේ මගේ කලින් ලිපියේම අනිත් කොටස..ඒක බැලුවේ නැත්නම් මෙතනින් බලන්න..අනිත් කොටස කිව්වාට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් කියන්න යන්නේ...

මේ විදිහට කරන්න...

මුලින්ම Design - Edit HTML ගිහිල්ලා Expand Widget Templates ටික් එක දාන්න...
දැන් මේ කොඩ් එක හොයාගන්න...

</head>

දැන් </head> කොඩ් එක උඩින් පහල තියෙන කොඩ් එක පේස්ට් කරන්න..


<!--Welcome-UnderConstuction-Page-Starts-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/leightbox.css"/>
<script type="text/javascript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/leightbox.js"></script>
<!--Welcome-UnderConstuction-Page-Stops-HELP-http://bloggerstop.net-->

හරි...ඒ ටික හරියට කරලා ටෙම්පාව සේව් කරන්න..

දැන් Design - Add a gadget - Add HTML / JAVASCRIPT ගිහිල්ලා පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න...


<!----------// POPUP (AUTOLOAD) //---------->
<div id="pop01" class="leightbox">

<div class="scrollbox">
<h1>Welcome To My Blog</h1>
<p>A blog by <a href="http://trixhunter.blogspot.com/">Trix Hunter</a></p></div>
<a href="#" class="lbAction" rel="deactivate">Enter The Blog</a></div>

<!----------// POPUP (AUTOLOAD script: add AFTER the autoload popup div) //---------->
<script type="text/javascript">
lb = new lightbox();
lb.initCallable('pop01');
lb.activate();
</script>

දැන් වැඩේ ඉවරයි..දැන් තියෙන්නේ කොඩ් එකේ රතු පාටින් තියෙන තැන් වෙනස් කරගන්න එකයි..කරලා ගැජට් එක සේව් කරලා බලන්නකෝ...

අදහසකුත් දාලා යන්න...

බ්ලොගයට Hot Hot ගැජට් එකක්...

දැන් කියන්න යන්නේ ‍හොට් හොට් ගැජට් එකක් ගැන... Demo එක බලලාම වැ‍ඩේට බහිමු...

දැක්‍කනේ..දැන් කියන්න යන්නේ කොහොමද ඒ වගේ ගැජට් එකක් දාගන්නේ කියලා...

මුලින්ම Design - Edit HTML ගිහිල්ලා. Expand Widget Templates ටික් එක දාන්න...

දැන් <body> කියන කොඩ් එක හොයාගන්න..
දැන් පහල තියෙන කොඩ් <body> කොඩ් එක පහලින් පෙස්ට් කරලා බොත්තම ඔබන්න..


<!-- Welcome page Start -->
<div id='welcome-wrapper'>
<b:section class='welcome' id='welcome' showaddelement='no'>
<b:widget id='Text88' locked='false' title='' type='Text'/>
<b:widget id='HTML88' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>
<!-- Welcome page End -->


දැන් Design - Add a gadget - Add HTML / JAVASCRIPT  ගිහිල්ලා පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..


<!-- Welcome page Start by http://trixhunter.blogspot.com/ -->
<!-- HTML part -->
<div style="padding-top:15px;">
<a id="EPEntryButton" onclick="document.getElementById(&quot;HTML88&quot;).style.display=&quot;none&quot;;document.getElementById(&quot;Text88&quot;).style.display=&quot;none&quot;">ENTER</a>
</div>
<div id="EPGrab"><a href="http://trixhunter.blogspot.com/2010/07/hot-hot.html" target="_blank">Make your own</a></div>
<div id="EPDarkLayer"></div>
<!-- CSS part -->
<style>
#welcome-wrapper{width:40%;margin:0 auto;height:0px;text-align:center;}
/* welcome message widget */
#Text88, #EPEntryButton, #EPGrab {position:relative;z-index:510;top:100px;}
#Text88 {background-color:#fff;border:solid 10px orange;color:#222;display:none;padding:15px;}
#HTML88 {z-index:499;display:none;}
/* DarkLayer div */
#EPDarkLayer {background-color:#000;opacity:0.6;filter:alpha(opacity=60);top:0px;left:0px;z-index:500;position:fixed;}
/* Entry button */
#EPEntryButton {background-color:lawngreen;border:outset 3px #000;color:#333;cursor:pointer;font-size:25px;padding:5px;text-decoration:none;}
#EPGrab {color:white;padding-top:10px;}
</style>
<!--[if IE 6]>
<style>
#EPDarkLayer {position:absolute;}
</style>
<![endif]-->
<!-- Javascript part -->
<script type="text/javascript">
YourBlogUrl="http://trixhunter.blogspot.com/"; //enter your blog url here
fromInternal=document.referrer.search(YourBlogUrl); //check come from where
getDarkLayer=document.getElementById("EPDarkLayer").style;
getText88=document.getElementById("Text88").style;
getHTML88=document.getElementById("HTML88").style;
if (fromInternal == -1)
{ //if visitor comes from external page
getDarkLayer.width=screen.availWidth+"px"; //set DarkLayer width
getDarkLayer.height=screen.availHeight*2+"px"; //set DarkLayer height
getHTML88.display="block"; //show DarkLayer
getText88.display="block"; //show message
}
else
{ //if visitor comes from internal page
getHTML88.display="none"; //hide HTML gadget
getText88.display="none"; //hide message
}
</script>
<!-- Welcome page End -->

ඕකේ රතුපාටින් තියෙන ඒවා වෙනස් කරලා සේව් කරලා බලන්නකෝ..කොහොමද වැඩේ එළකිරි නේද? ප්‍රශ්නයක් උනොත් මට කියන්න මම උදව් කරන්නම්...වෙන මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා..මොකද මෙයට ආදාල JS ෆයිල් ‍ටික වෙනස් උනොත් වැඩ කරන්නේ නැ...

ජනේලයේ වැඩ කිඩ.... (XP TRICKS)

කොහොමද කට්ටියට...මට හිතුනා ‍එක්ස්පි වල තියෙන පේන්ට් මෘදුකාංගයේ පොඩි හොර වැඩක් කියලා දෙන්න..මේක මම 7 හා විස්ටා වලට වැඩද කියලා දන්නේ නැ...පොඩ්ඩක් බලලා අනිත් අයටත් දැනගන්න එක්ක කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ...කරන හැටි පහල තියෙන විඩියෝ එක තියෙනවා...කොලේ සයිස් එක විදිහට 2x1 දෙන්න...

දැක්‍කනේ විඩියෝ එක..ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේ ජනේලය අස්සේ තියෙනවා...මම ඉදිරියට මේ වගේ ට්‍රික්ස් කියලා දෙන්නම්කෝ...


හොට්ෆයිල් ප්‍රිමියම් අකවුන්ට් සම්බන්ධව....

ගොඩක් අය තරගෙට ඇතුලත් විම සදහා පරණ ලිපි වලට කමෙන්ට් කරනවා..එහෙම බැ...මෙන්න මේ ලිපියේ ඉදන් ඉදිරියට පළවන ලිපි වලට විතරයි කමෙන්ට් කරන්න පුලුවන්...

මෙන්න මේ ලිපියේ ඉදන් - http://trixhunter.blogspot.com/2010/07/hot-file-premium-account.html

ඔයගොල්ලෝ පරණ ලිපිවලට කමෙන්ට් කරන්න පුලුවන්..ඒත් තරගෙට එහෙම ඇතුලු වෙන්න බැ...

HOT FILE PREMIUM ACCOUNT එකක් නොමිලේ ගන්න අවස්ථාවක්....

මාත් පොඩි තරගයක් සංවිධානය කරන්න හදන්නේ...මේ වගේ තරගයක් මුලින්ම උදාරයගේ තිප්පොළින් කලා..ඒ තමයි වැඩිම කමෙන්ට් කරන කෙනාට රැපිඩ්ෂෙයා වල අකවුන්ට් එක ලබාදිම..මාත් ඔන්න ඔය වගේ එකක් තමයි කරන්නේ...

නිති

අද සිට සතියක් දක්වා කමෙන්ට් කිරිම සිදුකල යුතුයි.. ( 14 වෙනිදා ඉදන් 21 වෙනිදා වෙනකන්)
කමෙන්ට් කිරිමේදි කමෙන්ටුව ලිපියට අදාල විය යුතුයි!
දැනට කමෙන්ට් කරන අය අනුපි‍ලිවෙලින් සයිඩ්බාර් එකේ බලාගන්න පුලුවන්..

HOT FILE PREMIUM ACCOUNT එකක්.... 2011 ජනවාරි වෙනකන්....

කමෙන්ට් කරන එක අදම පටන් ගන්න පුලුවන්... පටන් ගන්න මෙම ලිපියේ ඉදන් විතරයි...ඊට පස්සේ 21 වෙනිදා වෙනකන් පලවන හැම ලිපියකටම කමෙන්ට් කරන්න පුලුවන්....

එහෙනම් අපි ගියා...තරගයට එන හැමෝටම ගුඩ්ලක් කිව්වා!! වැඩි විස්තර තරගය ඉවර වෙලා ලිපියකින් කියන්නම්කෝ....

Twitter බොත්තමක් බ්ලොගයට දාගන්න...

දැන් කියන්න යන්නේ පොඩ් ගැජට් එකක් ගැන..ගොඩක් අය ටුවිටර් ඉන්නවානම් එක අනිත් අයට කියන්න බ්ලොගයේ සයිඩ් බාර් එකේ දානවානේ..ඒත් දැන් කියන විදිහට කලොත් බ්ලොගයට ලේසියෙන්ම Twitter බොත්තමක් දාගන්න පුලුවන්...

මේ සයිට් එකට යන්නකෝ...

ඕකට ගියාම ඕකේ ආරාම්භක පිටුව ගොඩක් සරලව හදලා තියෙන හින්දා අමාරුවක් නැතිවම ගැජට් එක ‍බ්ලොගයට දාගන්න පුලුවන්....

වින්ඩොස් වල Folders වල පාට වෙනස් කරමු!!

මේක මං ගාව ‍පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් කැල්ලක්..මේක ඔයගොල්ලන්ටත් දෙන්න හිතුනා.. මේකෙන්‍ වෙන්නේ අපේ පරිගණකයේ තියෙන වල පාට වෙනස් කරන එක.. මේකට මම ගොඩක් කැමතියි...ඔයගොල්ලොත් දාගෙන බලන්නකෝ...

මේක කරගන්න මෘදුකාංග කිහිපයක් තියෙනවා...

Folder Maker Pro
Folder Maker Home
Folder Maker Free

නමුත් මම දැ‍න් දෙන්න යන්නේ iColorFolder කියන මෘදුකාංගය..අර‍ගෙනම බලන්නකෝ..බලලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න...

බ්ලොගයට අලුත්ම ගැජට් එකක් දාගන්න ආසද?

කොහොමද කට්ටියට..දැන් කියන්න යන්නේ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් එකක් ගැන.. මේකෙන් වෙන්නේ අපේ සම්පුර්ණ ලිපි ගාන, සම්පුර්ණ කමෙන්ට් ගානත් පෙන්නන එක...මේක ඇනියෝ එහෙම දැක්කොත් කියයි කොපි යක් කියලා.. :-) ඒත් මේකට තව පොඩි වැඩ කැල්ලක් දාලා තියෙනවා..ඒ තමයි ඔන්ලයින් බ්ලොගය බලන ගණන..
ඒ කියන්නේ ‍පහල තියෙන වැඩ කැලි මේ ගැජට් එකේ තියෙනවා....


සම්පුර්ණ ලිපි ගණන
සම්පුර්ණ කමෙන්ට් ගණන
ඔන්ලයින් ඉන්න අය

හරි..දැන් අපි වැඩේ පටන්ගමු...මේවට මම ඩිමෝ දාන්නේ නැ..මොකද මේවා වෙනස් කරලා හදන්න ඕන ‍ඒවා නෙවෙයි නිසා..මාත් එක්ක තරහා වෙන්නනම් එපා..

මුලින්ම Design > > Add a gadget > > Add HTML / JAVASCRIPT යන්න...
දැන් පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න...


<script style="text/javascript">
function totalPosts(json) {
document.write('Stories: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
function totalComments(json) {
document.write('Comments: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<script src=" /feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=totalPosts"></script>
<script src=" /feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=totalComments"></script>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<table border="0" bordercolor="#111111" id="AutoNumber1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
<tr>
<td width="35%">
Online Readers:</td>
<td width="65%"><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b><script src="http://fastonlineusers.com/on3.php?d=YOURBLOG" type="text/javascript"></script></b></p></td>
</tr>
</table></p>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4679235-4");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

හරි..දැන් ඔය කොඩ් එකේ රතුපාටින් තියෙන තැනට ඔයාගේ බ්ලොගයේ ඇඩ්රස් එක දෙන්න..ඔන්න දැන් වැඩේ හරි...කරලාම කමෙන්ට් එකක් දාන්න..ඒක තමයි මට තියෙන එකම ශක්තිය...

බ්ලොගයේ පොස්ට් වල මුල් අකුර ලොකු කරලා පෙන්නමුද?

මෙන්න තවත් ගැජට් එකක් ගෙනවා බ්ලොගයට දාගන්න..ඉස්සෙල්ලා පහල තියෙන පින්තුරය බලන්නකෝ..


ඔය වගේ මුල් අකුර ලොකුවට දාලා අනිත් අකුරු සාමාන්‍ය විදිහට වැටෙන විදිහට තමයි දැන් හදන්න යන්නේ...

පියවර 1 - Design > > Edit HTML යන්න..

පියවර 2 - මේ කොඩ් එක හොයාගන්න..

]]></b:skin>

පියවර 3 - දැන් මේ කොඩ් එක අයින් කරලා එතනට පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..


.post-body:first-letter {
float:left;
color: #000000;
background:#ffffff;
line-height:80px;
padding-top:1px;
padding-right:5px;
font-family:times;
font-size:100px;
}
]]></b:skin>

දැන් වැඩේ හරි..දැන් සාමාන්‍ය විදිහට පොස්ට් එක ටයිප් කරන්න.. එතකොට නිකම්ම මුල් අකුර ලොකු වෙලා පෙනෙයි..

කරලාම බලලා අදහසක් දාන්නකෝ....

බ්ලොගයට Dropdown Menu එකක් දාගන්න....

ඔන්න දැන් කියන්න යන්නේත් එළකිරි ගැජට් එකක් ගැන.. ඒ තමයි බ්ලොගයට Dropdown Menu එකක් දාගන්න විදිහ..ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් පහළ තියෙන විදිහට වැඩේ කරගන්න..

මෙන්න Demo එක... :)

පියවර 1 - Design > > Add a gadget > > Add HTML / JAVASCRIPT යන්න..

පියවර 2 - දැන් මේ කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..<select onChange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
<option value="0" selected>Blog Archive</option>
<option value="Links 1">Text 1</option>
<option value="Links 2">Text 2</option>
</select>

දැන් ඔකේ තියෙන රතු පාටින් තියෙන ඒවා වෙනස් කරගන්න..


ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පාඩම් පංතිය ආරාම්භ වුනා...

සයිබර් අවකාශයේ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පාඩම් පංතිය ආරාම්භ වුනා..

මෙහිදි ඔබට ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ගැන පුර්ණ දැනුමක් ලබාගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම ඉතා වටිනා ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ලබාගන්නත් පුලුවන්...

එහෙනම් අදම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පාඩම් මාලාවත් සමග එක්වන්න....

පංතියට ඇතුලත් විම සදහා මෙතනින් යන්න

බ්ලොගයේ පොස්ට් Title එකට කලින් පින්තුරයක් දාගමුද? (Updated)

කොහොමද කට්ටියට..ඔන්න තවත් බ්ලොගර් ට්‍රික් එකක් ගෙනවා..පහල තියෙන පින්තුරය බලන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා..


මම හිතන්නේ පින්තුරය දැක්කම හිතෙන්නේ ඇති මොකක්ද කියලා... ඒ තමයි ඔයාගේ බ්ලොගයේ පොස්ට් ටයටිල් එකට ඉස්සරහින් පින්තුරයක් දාන එක..කරන එකනම් ලේසියි..පහල තියෙන විදිහට වැඩේ කරගන්නකෝ..

පියවර 1 - මුලින්ම පින්තුරයක් ඕන වෙනවා ඉස්සරහාට දාන්න..එකට ඔයාට කැමති පින්තුරයක් දාන්න පුලුවන්..ටිකක් පොඩි එකක් හොදේ.. හිහි

පියවර 2 - පස්සේ හදපු පින්තුරය අප්ලොඩ් කරලා පින්තුරයේ direct link එක ගන්න ඕන..

පියවර 3 - Desgin > > Edit HTML > > Expand Widget Templates යන්න..

ඊට පස්සේ මේ කොඩ් එක හොයාගන්න..

<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>


අපිට ඕන පොස්ට් ටයිටිල් එකට කලින් පින්තුරය වැටෙන්නනේ... ඒ කොඩ්  දෙක මැදට පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න.

<img src="Your image URL here"/>


දැන් කොඩ් ටික ‍තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට...

<b:if cond='data:post.url'>
<img src="Your image URL here"/>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>


රතුපාටින් තියෙන Your image URL here තැනට පින්තුරයේ direct link එක දෙන්න.. දැන් වැඩේ හරි දැන් බ්ලොග් එකේ preview එකක් බලලා..ටෙම්ප්ලෙට් එක සේව් කරන්න..

අහා..තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා..තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා...මම හෙට ඉදන් ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ගැන ලිපි ටිකක් ලියනවා..ඒවත් ඔයාලට දැකගන්න පුලුව්න්..

ඒවගෙම පුලුවන්නම් අපේ මුණුපොතේ මිතුරැ පිටුවටත් එක් වෙන්න.. මෙතනින් මිතුරු පිටුවට යන්න...

අදහසක් එහෙම දාලා ඔය ඇඩ් එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න හොදේ...

බ්ලොගයට දේදුන්නේ පාට දාමුද?


ඔන්න තවත් මරු වැඩ කැල්ලක් ගෙනවා බ්ලොග් එකට... ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන මේකෙන් සයිට් එක ස්ලෝ වෙන්නේ නැ.. මාතෘකාව දැක්කම මරු වගේ හිතෙනවා නේද? හරි වැඩි කතා නැතුව කරලාම බලමු...

Demo එක බලන්න ඕන නම් මගේ බ්ලොග් එකේ සයිඩ්බාර් එකේ උඩම බලන්න‍කෝ..

කේස් එකකට තියෙන්නේ සිංහල හරියට වැඩ නැ..කමක් නැ..ඉංග්‍රිසියෙන් දාගන්න..

මේක ජාවාස්ක්‍රිප්ට් එකක්..මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ..

Design > > Add a gadget > > Add HTML / JAVASCRIPT යන්න..

පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරලා සෙව් කරන්න..<!--Script By Lakshika Gayal-->
<!--      This fades the text color giving you a rainbow effect.
          Change it by playing with the <FONT COLOR= >  -->

<script language="JavaScript">
<!-- Hide the script from old browsers --

// Modified by Trixhunter

function MakeArray(n)
{
  this.length=n;
  for(var i=1; i<=n; i++) this[i]=i-1;
  return this
}

hex=new MakeArray(16);
hex[11]="A";
hex[12]="B";
hex[13]="C";
hex[14]="D";
hex[15]="E";
hex[16]="F";

function ToHex(x)
{
// Changes a int to hex (in the range 0 to 255)
  var high=x/16;
  var s=high + "";
  s=s.substring(0,2);
  high=parseInt(s,10);
  var left=hex[high+1];

  var low=x-high*16;
  s=low+"";
  s=s.substring(0,2);
  low=parseInt(s,10);
  var right=hex[low+1];

  var string=left + "" + right;
  return string;
}

function fadein(text)
{
  text=text.substring(3,text.length-4);

  color_d1=255;
  color_d1b=255;
  color_d1c=255;

  mul=color_d1/text.length;
  for(i=0;i<text.length;i++)
  {
    color_d1=mul*i;
    color_d1b=255-mul*i;
    color_d1c=255*Math.sin(i/(text.length/3));
// *******
// some other things you can try>> "=255-mul*i" to fade out, "=mul*i" to fade in, or try "255*Math.sin(i/(text.length/3))"
// *******
    color_h1=ToHex(color_d1);
    color_d2=mul*i;
    color_h2=ToHex(color_d2);

    color_h1b=ToHex(color_d1b);
    color_d2b=mul*i;
    color_h2b=ToHex(color_d2b);

    color_h1c=ToHex(color_d1c);
    color_d2c=mul*i;
    color_h2c=ToHex(color_d2c);

    document.write("<FONT COLOR='#FF8000"+color_h1+color_h2+"'>"+text.substring(i,i+1)+'</FONT>');
  }
}
// --End Hiding Here -->
</script>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
{  fadein("-->This is the Text, just put yours here !<!__");  }
//-->
</SCRIPT>

රතු පාටින් තියෙන This is the Text, just put yours here ! කියන තැනට කැමති නමක් දෙන්න..ඔන්න දැන් ඔයාගේ බ්ලොගයටත් දෙදුන්නේ පාට දාලා තියෙන්නේ...

Comment එකක් එහෙම දාන්න හොදේ...


මුණුපොතේ අලුත් වැඩ කැල්ල....

ඔන්න නියම ගැජට් එකක් හදුන්වලා දිලා මුණුපොතේ...මමත් කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටපු දෙයක්..ඒ තමයි දැන් මුණුපොතට අප්ලොඩ් කරපු විඩියොස් මුණුපොතේ සිටම බාගන්න පුලුවන්...පහල තියෙන්නේ එකේ පින්තුරයක්...


දැන් ලේසියෙන්ම විඩියෝ බාගන්න පුලුවන්..මේක දැක්ක ගමන් තමයි මේ පොස්ට් එක දැම්මේ.. බාගන්න ඕන නම් එම විඩියෝ එකේ ප්ලේ බොත්තම ඔබපු ගමන් තමයි මේ ලිංක් 3 පේන්නේ..

Change කියන එකෙන් හොද ප්ලෙයරයක් හරහා විඩියෝ එක බලන්න පුලුවන්..
Stop මගින් විඩියෝ නවත්තවන්න පුලුවන්..
Download හරහා විඩියෝ එක බාගන්න පුලුවන්..


බ්ලොගයේ පින්තුර වලට අමුතුම ගතියක් දෙන්න ආසද? (Part 2)

කොහොමද කටිටියට...මෙන්න ගෙනවා අලුත් ගැජට් එකක්..බ්ලොගයට අප්ලොඩ් කරන පින්තුර වලට ලස්සන කිරි කිරි ඇඩ් එකක් දාමුද?

මේක දවස් 3ක් තිස්සේ draft වල හිර වෙලා හිටියා..දැනුයි එළියට ආවේ.. හිහි

ඔයගොල්ලෝ මම මිට කලින් දාපු ලිපිය කියවන්න ඇති..කියෙව්වේ නැත්තම් මෙතන ඔබන්න...

මෙන්න Demo එක..බලලාම හිටියානම්.... (ඕකේ නිල්පාට කාර් එකක් ඇති..එතනට මවුස් එක ගෙනියන්නකෝ..)

මුලින්ම Design > Edit HTML > Expand Widget Templates Tik දාන්න..

පස්සේ පහත තියෙන කොඩ් එක හොයාගන්න...

</head>

එක හොයාගෙන ඊට කලින් පහත තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න...


<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$(".post img").fadeTo("slow", 1.0); // This sets the opacity of the thumbs to fade down to 30% when the page loads
$(".post img").hover(function(){
$(this).fadeTo("slow", 0.5); // This should set the opacity to 100% on hover
},function(){
$(this).fadeTo("slow", 1.0); // This should set the opacity back to 30% on mouseout
});
});
</script>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$(".latest_img").fadeTo("slow", 1.0); // This sets the opacity of the thumbs to fade down to 30% when the page loads
$(".latest_img").hover(function(){
$(this).fadeTo("slow", 0.5); // This should set the opacity to 100% on hover
},function(){
$(this).fadeTo("slow", 1.0); // This should set the opacity back to 30% on mouseout
});
});
</script>

දැන් ටෙම්පා සේව් කරලා බලන්නකෝ..එළ නේද? කමෙන්ට් එකක් දාලාම යන්න..

බ්ලොගර් වල Post a Comment වෙනුවට අලුත් වැඩක් කරන්න...

ඔයගොල්ලෝ කැමතිද බ්ලොගර් වල කියන ටෙක්ස්ට් එක වෙනුවට පින්තුරයක් හරි ඒ වචෙනේ වෙනස් කරන්න..කැමතිනම් මෙන්න තියෙනවා කරන හැටි..Demo එක විදිහට මගේ Comment Box එක බලන්නකෝ..

මුලින්ම Design > Edit HTML > Expand Widget Templates ටික් එක දාන්න..

දැන් Ctrl + F ගහලා මේ කොඩ් එක ‍හොයාගන්න..

<data:postCommentMsg/>

දැන් ‍ඒ කොඩ් එක අයින් කරලා අපිට කැමති නමක් හරි, පින්තුරයක් හරි දෙන්න පුලුවන්..පහළ තියෙනවා එතනට දාන්න පුලුවන් ලස්සන පින්තුර ටිකක්..පින්තුරය බලන්න පහල තියෙන ඇඩ්රස් ඇඩ්රස් බාර් එකට පෙස්ට් කරලා බලන්න..ඇනිමේට් වෙන ඒවත් ඇති...http://img202.imageshack.us/img202/5232/commernthere.png
http://img337.imageshack.us/img337/5441/2f6a47d71ab52605e94d107.gif
http://img180.imageshack.us/img180/3680/20uevig.png
http://img821.imageshack.us/img821/7510/buy1.gif
http://img710.imageshack.us/img710/259/commentmebelow.gif

කමෙන්ට් එකකුත් දාලාම යන්න..

බ්ලොගර් වල ලිපිය බලන කෙනාට ලිපියේ අකුරු වල ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න දෙමුද?

ඔන්න තවත් නියම බ්ලොගර් ගැජට් එකක් ගෙනවා..මේකෙන් පුලුවන් ලිපිය බලනකෙනාට එම අකුරු පොඩිනම් එම අකුරු තමන්ට ඕන විදිහට ලොකු කරගෙන බලන්න..ලේසි වැඩක්..කරලාම බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න..

Design > Add Gadget > Add HTML / Javascript යන්න..

පස්සේ පළ්ලෙහා තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..


<script>
function go1(){
if (document.selecter2.select2.options
[document.selecter2.select2.selectedIndex].value != "none") {
document.getElementById('main').style.fontSize
=document.selecter2.select2.options
[document.selecter2.select2.selectedIndex].value
}
}

function go2(){
if (document.selecter2.select3.options
[document.selecter2.select3.selectedIndex].value != "none") {
document.getElementById('main').style.fontFamily
=document.selecter2.select3.options
[document.selecter2.select3.selectedIndex].value
}
}
</script>
<form id="forma" name="selecter2" method="POST">

<select onchange="go2()" style="font-family:verdana;font-size:8pt" name="select3" size="1">
<option value="Times New Roman"/>Times New Roman
<option value="Arial"/>Arial
<option selected value="Book Antiqua"/>Book Antiqua
<option value="Bookman Old Style"/>Bookman Old Style
<option value="Century Gothic"/>Century Gothic
<option value="Comic Sans Ms"/>Comic Sans Ms
<option value="Tahoma"/>Tahoma
<option selected value="Trebuchet Ms"//>Trebuchet Ms
<option value="Verdana"/>Verdana
</select>
<select onchange="go1()" style="font-family:verdana;font-size:8pt" name="select2" size="1">
<option value="8px"/>8
<option value="9px"/>9
<option value="10px"/>10
<option value="11px"/>11
<option selected value="12px"/>12
<option value="14px"/>14
<option value="16px"/>16
<option value="18px"/>18
</select></form><a href="http://www.spiceupyourblog.com/2009/12/allow-visitors-change-text-size-and.html" target="_blank"><font size="1">Get This</font></a>

දැන් එක සේව් කරලා බලන්න‍කෝ...

බ්ලොගර් වල ලිපි ටිකයි, කමෙන්ට් ටිකයි බැක්අප් කරගමුද?

ෂු..කොහොමද කට්ටියට..මේ දවස්වල බ්ලොගර් වල ලෙඩ එනවා කියලා බ්ලොග් වල දැක්කා..කොහොමද එහෙම තියලා එකපාරටම අපේ බ්ලොග් ටික බ්ලොගර් වලින් ඩිලිට් උනොත්..

පිස්සු හැදෙනවානේ..අපේ ලිපි, කමෙන්ට් එහෙම ඔක්කොම ඩිලිට් වෙනවා..ඉතින්එහෙම  දෙයක් වුනොත් එහෙම.අපි එකට කළින්ම ලැස්ති වෙලා හිටියානම් හරිනේද? 

ඔන්න දැන් කියන්න යන්නේ බ්ලොගර් වල ලිපි ටිකයි,කමෙන්ට් ටිකයි බැක්අප් කරගන්න හැටි..ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති තිම් එක බැක්අප් කරගන්න..මේකත් ඒ ‍වගේ තමයි..පළ්ලෙහා තියෙනවා කරන හැටි..බලන්න‍කෝ..

මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බ්ලොගර් Draft වලින් ලොග් වෙන්න ඕන.. මේ ලිංක් එකෙන් යන්න..
පස්සේ බැක්අප් කරන්න ඕනේ බ්ලොග් එකේ Settings යන්න..
මුල්ම පිටෙම තියෙනවා Blog Tools කියලා එකක්..
එතන තියෙනවා Export Your Blog කියලා..ඒක ඔබලා Blog බැක්අප් එක පරිගණකයට ලබාගන්න..


File එක සේව් වෙන්නේ XML එකක් විදිහට.. කොකටත් ලැස්ති වෙලා ඉන්න එපැයි..හිහි..
කොහොමද වැඩේ..කමෙන්ට් එකකුත් දාලාම යන්න..

පුලුවන්නම් ඔය ඇඩ් එකක් උඩ ක්ලික් කරලාම යන්න.. හි හි

FeedBack බොත්තමක් දාගන්න කැමතිද?

කොහොමද කස්ටියට..මේකත් බ්ලොගර් වලට දාගන්න පුලුවන් ලස්සන ගැජට් එකක්..මේකයි වැඩේ ඔයාගේ බ්ලොග් එකට එන කට්ටියගෙන් ඔයාගේ බ්ලොගය කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේද? එකට නිකම්ම Poll එකක් Sidebar එකට හරි වෙනම බ්ලොගයේ පිටුවක් හදලානේ දාන්නේ..ඒත් මේක ඊට වඩා ලස්සන ක්‍රමයක්..ඒක තමයි බ්ලොග් එකට Feedback බොත්තමක් දාගන්න හැටි..

මෙන්න Demo එක..බලලාම ඉන්නකෝ...

දැක්කද? කොහොමද? ලස්සනද?

ඔයාලත් කැමති නම් පහත තියෙන විදිහට දාගන්න..

පියවර 1 - Blogger >> Desgin >> Add Gadget >> Add HTML.JAVASCRIPT යන්න..

පියවර 2 - Code එක විදිහට පහළ තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..

<a style="display:scroll;position:fixed;bottom:210px;right:5px;" class="feedback" href="your_contact_me_link_here" title="Send Us Your Feedback"><img src="Your Picture Link"/></a>

....වැදගත්....
your_contact_me_link_here - මෙතනට ඔයාගේ Poll එකේ හරි Page එකකට හරි ලිංක් එක දෙන්න.
Send Us Your Feedback - මේක බොත්තම ලගට ගෙනාම දිස්වෙන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක.. (tooltip)
Your Picture Link - මෙතනට ඔයාගේ පින්තුරයේ Direct Link එක දෙන්න


පල්ලෙහා තියෙනවා ලස්සන බොත්තම් සෙට් එකක්..මෙතනින් කැමති එකක් තෝරාගෙන එක උඩ ක්ලික් කරලා එන ලිංක් එක පින්තුරයේ ලිංක් එක දාන්න ඕන තැනට දාන්න..Click This Link To View Feedback Buttons
http://img694.imageshack.us/g/54887457.png/

බ්ලොගර් වල Share Buttons සෙට් එක...

ඔන්න දැන් කියන්න යන්නේ බ්ලොගර් වල තියෙන Share Button එකක් ගැන..මේක ගැන කටිටිය දන්නවාත් ඇති ඒත් දන්නේ නැති අයත් ඇති..මේක ගන්න මේ පියවර වල් අනුගමනය කරන්න...

Blogger >> Design වලට යන්න..ගියාම තිම් එකේ Layout එක ලැබෙනවානේ..එතනින් Blog Posts කියලා තියෙන කොටසේ Edit බොත්තම ඔබන්න..දැන් Popup Box අලුත් එකක් එයි..එකේ පල්ලෙහාට යද්දි තියෙනවා Show Share Buttons කියලා එකක්..එකේ ඉස්සරහා තියෙන ටික් එක දෙන්න..ඔන්න දැන් වැඩේ හරි..


දැන් එක සෙව් කරලා බ්ලොග් පොස්ට් යට බලන්න..අනිත් ඒවාට වඩා ලෙසියි මේ වැ‍ඩේ...


බ්ලොග් එකට කික් එකක් දෙන්න...

මේකත් මරු වැඩේ..බ්ලොග් එක ලස්සන වෙනවා..ස්ලෝ වෙන්නෙත් නැ.. කරලාම බලන්නකෝ..ඇත්තටම ගති වැඩේ..

දැන් ඉතින් හැම ට්‍රික්ස් එකකටම Demo දෙනවා..මට කමෙන්ට් කරපු ගොඩක් අය කිව්වා Demo එකකුත් දාන්න කියලා...

මෙන්න Demo එක.. බලන්නකෝ..

සයිට් එකේ වම් පැත්තේ පහල බලන්නකෝ...

මුලින්ම යන්න.. ගිහිල්ලා පහළ තියෙන කොඩ් එක හොයාගන්න...

]]></b:skin>

දැන් මේකට උඩින් පහල තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරන්න..


#float_corner {
position:fixed;_position:absolute;bottom:0px;left:0px;clip:
inherit;_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft + document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);}

හරි..දැන් මේ කෝඩ් එක හොයාගන්න..

</body>

පහළ තියෙන කොඩ් එක ඒකට කලින් පෙස්ට් කරන්න..


<div id="float_corner">

<a href="http://yourblog.blogspot.com"> <img src="

http://i626.photobucket.com/albums/tt346/wam8387/sun.jpg" border="0" /></a>

</div>

....වැදගත්....

http://yourblog.blogspot.com කියන තැනට ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ ඇඩ්රස් එකත්


http://i626.photobucket.com/albums/tt346/wam8387/sun.jpg කියන තැනට දාන්න ඕන පින්තුරයේ ලිංක් එකත් දෙන්න..


මෙකෙදි යොදාගන්න පින්තුරය සදහා transparent background සහිත පින්තුරයක් යොදාගන්න..