ඔන්න අද නම් ආවේ ගැජට් එකක් ගැන කියන්න නෙමේ..මට පොඩි පින්තුරයක් හම්බුනා.. ඔය පහල තියෙන්නේ ඒ පින්තුරේ..ඔය පින්තුරේ ඉන්නවා හැංගිච්ච මිනිහෙක්..ඒයාව හොයන්නකෝ..මේක හොදින් බැලුවොත් පෙනෙයි..දන්න අය නම් කියයි .අයියෝ ඔය මොනවාද කියලා..ඒත් මේක දාන්නේ නොදන්න අයට..