ඔන්න දැන් කියන්න වෛයිරස් වලින් අ‍පේ පරිගණකයේ වෙනස් විම් කළොත් එය ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුලුවන් ක්‍රමයක් ගැන.. මේ දවස්වල වෛරස් ගැන කියනවා වැඩි වගේ.. හරි අපි කතාවට බහිමුකෝ..

අපි සාමාන්‍යයෙන් වෛරස් එකක් පරිගණකයට ගියාම Repair හරි Format හරි කරනවානේ.. (ඒක විතරයිනේ කරන්න තියෙන්නේ ) ‍එහෙම නැතිව ‍මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක් තමයි  XP Quick Fix කියන්නේ. ට්‍රෝජන් වගේ වයිරස් ගියාම ටාක්ස්මැනේජර්,කොන්ට්‍රොල් පැනල්, මයි ‍ඩොකියුමන්ට් වගේ ඕපන් වෙන්නේ නැනේ..ඒත් මේ මෘදුකාංගයෙන් ඒවා නැවතත් Enabled කරගන්න පුලුවන්..

පහත තියෙන්නේ මෘදුකාංගයේ පින්තුරයක්


පින්තුරයෙන්ම තේරෙනවානේ වැඩ කෑලි ටික..  මෘදුකාංගය බාගන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න..