මම කියන්න යන්නේ Ray Magazine එක ගැන...බය වෙන්න වැරුද්දක් නෙමෙයි.... සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ray magazine එක ගැන..... එකේ මේ ලගදි ඉදන් color checker එකක් දාලා තියෙනවා පටන් ගනිද්දි.... ඉතින් ඒක හොයන්න ගියාම බලන එක එපා වෙනවා....ඉතින් ඒකට තමයි මේ trix එක කියලා දෙන්න යන්නේ.....


ඔයගොල්ලන්ට color checker menu එක ආවාම ctrl + enter ඔබන්න.... එතකො‍ට කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ menu එක ඇතුලට යනවා..... (සමහර වේලාවට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වේලාවකින් නැවතත් color checker menu එක එන්න පුලුවන්.... එවිටත් ctrl + enter ඔබන්න.. දැන් ඉතින් හරියටම හරි...ආයිත් color checker menu එක එන්නේ නැ....)

මේක ගොඩක් ලේසියි..... කලර් හොය හොය ඉන්න ඕනේ නැ...... කරලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න......