මම දැන් කියන්න යන දේ නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින බව නිසැකයි. මේක වෙබ් සයි‍ට් එකක්. මේකේ දැනට තියෙන ඕනැම මෘදුකාංගයක Serial Numbers තියෙනවා. ඔක්කොම නිකං. මේ වෙබ් සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පෙනෙයි.

පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සිරියල් අවශ්‍ය මෘදුකාංගය පටන් ගන්න මුල්ම නම පහල තියෙන අකුරු පේළියෙන් තෝරන්න.


අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය මෘදුකාංගය ලිස්ට් එකෙන් තෝරන එක විතරයි. පස්සේ ඒකට අදාළ සිරියල් පෙන්වනු ලබයි.

කරලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නේ නැතුව.....

වෙබ් සයිට් එකට මෙතනින් යන්න.