මේක Windows XP වල එන ගොඩක් කට්ටිය නොදන්නා පොඩි Trick එකක්. ඔයගොල්ලොත් කැමතිද Star Wars ෆිල්ම් එක XP වලදි කා‍ටුන් එකක් විදිහට බලන්න. පොඩි දෙයයි කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් කරලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔය ඇඩ් එකක් උඩ එහෙම ක්ලික් කරලා යන්න.


මුලින්ම Run එක විවෘත කරගන්න. දැන් එකේ telnet කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් ඔබන්න. දැන් CMD එක ඕපන් වෙනවා. දැන් o අකුර ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. හරි දැන් towel.blinkenlights.nl කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. දැන් තත්පර කිහිපයක් ඉන්න. ඔන්න දැන් හරි. දැන් ඉතින් ෆිල්ම් එක බලන්න පුලුවන්. මේක Vista, 7 වලට වැඩද කියලානම් දන්නේ නැ. වැඩද කියලා බලලා අනිත් අයටත් දැනගන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ....