ඔයගොල්ලො කැමති ඇතිනේ ඔයාල‍ගේ පරිගණකයේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ලස්සනට තියාගන්න. ඒ හින්දා මම නියම ටිකක් දෙන්න හිතුවා. මෙන්න ලිස්ට් එක

Worms Deskmate

ඔය ටිකෙන් මට අල්ලලා ගියේ Worms Deskmate එකයි, BinaryToys එකයි. ඒ ටික එල. ඔය ටික ඔක්කොම එක සැරේ දාන්න එපා. මොකද ඕවාට ගොඩක් ගැෆික්ස් ඕනේ. හැබැයි අර මම කලින් ලිපියෙන් කියලා දුන්න විදිහ යොදාගෙන ටිකක් හදාගන්න පුලුවන්. කලින් ලිපිය කියෙව්වේ නැත්තම් මෙතනින් කියවන්න. ඔය ටික දාලා බලලා ඔයාගේ අදහසත් කියලාම යන්න අමතක කරන්න එපා.