කොහොමද කස්ටියට? ඔන්න දැන් මරේ මරු Trix එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ... එක තමයි තමන්ගේ බ්ලොග් එකකට Facebook Like Button එකක් දාගන්න විදිහ..

මුලින්ම Layout > Edit Htmlයන්න වෙතට. ගිහිල්ලා Expand Widget Templates ටික් එක දාන්න.
දැන් සර්ච් කරලා "data:post.body/"මේ වචනේ හොයා ගන්න. පස්සේ එකට ඉස්සෙල්ලා පහත තියෙන කොඩ් එක පෙස්ට් කරලා දාන්න.කරලා බලලා අදහසකුත් දාලාම යන්න. ඉදිරියේදි බලාපොරොත්තු වෙන්න බ්ලොග් එකට Google Buzz It බොත්තමක් දාගන්න හැටි ගැන ලිපියක්....