වින්ඩොස් XP ආවාට පස්සේ විස්ටා,හත වගේ ඒවා ආවනේ. ඒත් තවමත් XP පාව්ච්චි කරන කොටස වැඩිය. ඔවුන්ට තියෙන ලොකුම සහනය තමයි අලුත් පරිඝණකයකට නොයා පරණ පරිඝණකයේ සිටම අලුත් වැඩ කරගැනිමට හැකි විමයි. එහෙත් ඒම තත්වය 2011 දි නැතිවිමට ඉඩ යෙදි තිබෙනවා. ඒයට හේතුව තමයි HD නිෂ්පාදකයින් එම තාක්ෂණය වෙනස් කිරිමට යැමයි. ඒවිට ඒවායේ XP දුවවිමට නොහැකිය. එම හාර්ඩ් වල එන අලුත්ම තාක්ෂණය තමයි 4k format කියන්නේ. මෙම තාක්ෂනය ගැන සම්මතයකට ආවේ 2009 සැප්තැම්බරයේය. එතැන් පසු ආපු වින්ඩොස්,ලිනක්ස්,ඇපල් OS මෙම තාක්ෂණ‍යට අනුකුලව නිපදා තියෙනවා. එහෙත් මිට අවුරුදු 9 කට කළින් ආපු XP එසේ නැත.


2011 ජනවාරි මස සිට එන ඔක්කොම HD 4K format එකට හදපු ඒවාය.
මේ සියල්ලෙන්ම කියාපාන්නේ අලුත් HD එකක් ගන්නවානම් XP අනිවාර්යෙන් අතහැරිය යුතු බවද?