අද උදේ පාන්දරම මම මේ කියන්න යන්නේ ඕ‍බේ පරිගණකය වයිරස් ආරාක්ෂා කරගන්න පුලුවන් මෘදු‍කාංගයක් ගැනයි. මේකේ නම Autorun Eater. මෙය පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර Restart කරන්න ඕන. එවිට එහි Shortcut එකක් Startup එක‍ට යනවා. මෙය මගින් සියලුම වර්ගයේ වයිරස් අල්ලනවා. එය අතර Autorun File හා Trojan Virus විශේෂ තැනක් ගන්නවා. මෙය හදුන්වන තවත් නමක් තමයි Old Mc'donald Farm යන නම. ඔයගොල්ලෝ දාගෙනම බලන්න. වයිරස් මොකුත් නැ........ මෙය USB Guard එකට වඩා හොද ආරාක්ෂාවක් සපයනවා....


මෘදුකාංගය මෙතනින් බාගන්න.