මම දැන් කියන්න යන්නේ පරිගණකයේ Welcome Screenඑක වෙනස් කරගන්න පුලුවන් විදිහක් ගැනයි..... මේකට අපිට උදවි වෙන්නේ
Log On Studio නම් මෘදුකාංගයයි. එක කරන ඒක මේ මෘදුකාංගය නිසා ගොඩක් පහසුයි.....

මුලින්ම මෘදුකාංගය රන් කරගෙන එහි තියෙන New යන බොත්තම ඔබන්න.


පස්සේ එන වින්ඩෝවේ ඔබ සාදන Screen එකේ තොරතුරු ලබා දෙන්න. පස්සේ OK බොත්තම ඔබන්න.
පස්සේ එන වින්ඩෝව OK කරන්න.


අන්තිමට ඔබට ලැබෙනවා. LogonStudio Editor වින්ඩෝව පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා Screen එකක්
හදා ගන්න පුලුවන්.

පස්සේ ඉතින් හදං ඉවරවෙලා රතු පාටින් රවුම් කරලා තියෙන බොත්තම ඔබන්න. Edit කර ගන්න පුලුවන් දකුණු
පැත්තේ තියෙන Elements වලින්........ ගොඩක් ලේසියි කරලා බලන්න. අවුලක් ආවොත් කියන්න.

මෙන්න මෙතනින් මෘදුකාංගය බාගන්න. මේ ෆයිල් එකේ සයිස් 7.55 MB විතර වෙනවා....