මේ කතාව ම‍ට ආරංචි වුනේ දවල්.... මේක ගුගල් සම්බන්ධ අවුලක්..... ඒ තමයි චිනයෙන් ගුගල් සමාගම හා ගුගල් සර්ච් එන්ජිම අයින් කරලා.... මේක කරලා තියෙන්නේ 2010.01.23 වෙනිදා මේක කිව්වේ පහුවෙන්දා.... ඇත්තෙන්ම දැනට තියෙන හොදම සර්ච් එන්ජිම වන ගුගල් සර්ච් එන්ජිම අයින් කිරිම පිලිබද ‍ගොඩක් අය (චිනයේ අය) මැසිවිලා නගලා තියෙනවා..... කෙසේ වෙතත් දැන‍ට සිඝයෙන් දියුණුවට පත් වි තිබෙන චිනය වැනි විශාල රටකට එක අඩුපාඩු වක් වෙන්නේ නැ.. චින බලධාරින් ගුගල් වෙනුවට මොකක් හරි ගෙනෙයි.... ඇයි චිනයෙන් Wikipedia එකත් අයින් කරානේ..... ‍මේක ගැන අලුත් තොරතුරක් දැනගන්න ලැබුන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්.