ගොඩක් අයට තියෙන අවුලක් තමයි කොහොමද Trojan එකක් අයින් කරගන්නේ කියලා. ඔන්න අද මම කියන්න යන්නේ Trojan වයිරස් අයින් කරගන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක් ගැනයි..... මේකේ නම තමයි Trojan Killer. මේක පාවිච්චි කරන ගොඩක් ලේසියි... ඔයගොල්ලොත් පාවිච්චි කරලා බලන්න.

මෘදුකාංගය මෙතනින් ගන්න

අරගෙන පාව්ච්චි කරලා කොහොමද කියලා කියන්නකෝ...