අපි උබුන්ටුත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට වින්ඩෝස් වල බාවිතා කරපු jetaudio. powerdvd winamp වැනි සොෆ්ට්වාරෙස් පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නෙ නෑ මොකද microsoft පද්දති උබුන්ටු තුල වැඩ නොකර නිසා .. මොනව උනත් උබුන්ටු ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරනකොටම අපිට ඔටොම ප්ලේයර් එකක් ඉන්ස්ට්‍රෝල් වෙලා තියනව නමුත් එය ගොඩක් advanced එකක් නෙමේ .. ඒක නිසා අපි උබුන්ටු බාවිතා කරන කොට පොඩ්ඩක් අපහසු තාවයකට මුහුන පාන්න සිද්ද වෙනව.. නමුත් එයට පිලිතුරක් විදියට දැනට සමහර ප්ලේයර්ස් ඉන්ටෙර්නෙට් එකේ හැන්ගිලා තියනව.. මෙන්න එහෙම තියන ප්ලේයර්ස් ට්කක්..

Beep Media Player

Exaile media player

Zortam Mp3 Player 1.50

Aleo Flash MP3 Player Builder 3.2

Radio & MP3 Player 1.0.5.76

MP3 Player 5.10

6.95 MP3 Player 1.0.12

Ubuntu 9.1

Crawler Radio & MP3 Player 4.2.5.28