ඔයාලා පරිගණකයේ මෘදුකාංගයක් දාගෙන වැඩක් කරද්දි ස්ලෝද? ඒ ඉතින් රැම් එක මදි නිසානේ (වැරදි නම් හදන්න හොදේ) හැබැයි මේ මෘදුකාංග වල අතේ ගෙන යා හැකි (Portable) මෘදුකාංග තිබ්බොත් වැ‍ඩේ හරි නේද??? අන්න ඒ හින්දා තමයි මම පොටර්බල් මෘදුකාංග එකම තැනකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන් තැනක් හැදුවේ...
ඔයාලා ලගත් පොටර්බල් මෘදුකාංග තියෙනවානම් අපිට එවන්න...


අනිත් කාරණය තමයි මේ සයිට් එකට පොටර්බල් මෘදුකාංග ගැන ලිපි දාන්න කැමති අය ඉන්නවානම් කියන්න.. Comment එකකින් කියන්න..


Portable මෘදුකාංග හදන්න ඕනේ නම් මේ මෘදුකාංගය බාගෙන හදන්න... මෙතන ඔබන්න... ( pass - hackingclz.blogspot.com)


මේ අඩවියෙන් ඔබට ඉදිරියේදි Portable ගේම්ස් ලබාගැනිමටද පුලුවන්... මේ අඩවිය ගැන ඔබේ අදහස් කියන්න...


Portable Appz වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න...