ඔයගොල්ලන්ටත් Free Domainඑකක් ඕනේද? මේක ගැන මම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. මේක හොද වෙබ් සයිට් එකක්. මෙන්න මේ ලිංක් එ‍කෙන් යන්න. මේකට Reffer Link එකක් ඕන. මෙකෙන් ගිය නැත්තම් ඩොමේන් එක ගන්න බැරිවෙනවා.ගිහිල්ලා මේකේ රේජිස්‍ටර් වෙන්න.

මට කියන්න අමතක උනා. රේජිස්ටර් උනාට පස්සේ Reffer Link එකක් ඔබට ලැබෙයි. ඒක අනිත් අයට දිලා රේජිස්ටර් වෙන්න. එක ඩොමේන් එකක් ගන්න 9 දෙනෙක් ඔයාගේ Reffer Link එකෙන් රේජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ.....