මම අද කියන්න යන්නේ ගොඩක් games ප්ලේ කරන්න කැමති අයට පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ගැන.

මේක ඇත්තෙන්ම Games ඇක්සලේ‍ටරයක්. මෙමගින් වෙන්නේ ගෙම්ස් ගහන්නට අවශ්‍ය මෙමරිය ලබා දෙයි. මෙහිදි දැනට ධාවනය වන මෟදුකාංග තාවකාලිකව නවතා තබා එම මෘදුකාංග වල මෙමරියත් ගේම් එක සදහා ලබා දිමයි. මෙහිදි 512 රැම් එකක් තියෙන අයෙකු‍ට වුවත් ඉතා පහසුවෙන් ලොකු ගේම්ස් පරිගණකයේ රන් කරන්න පුලුවන්.

ඔයගොල්ලෝත් අරගෙනම බලන්න. මෙතනින් ගන්.